Personalizowane kalendarze na każdą okazję.

Regulamin

§ 1 
INFORMACJE OGÓLNE
 


1. Właścicielem serwisu ze sklepem internetowym www.kalendarze-reklamowe.pl jest Agencja Reklamowa Media Design zwanej w dalszej części SPRZEDAWCA

2. Sklep internetowy dedykowany jest dla firm i osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prywatnych zainteresowanych zakupem kalendarzy reklamowych, zwanym w dalszej części KLIENTEM. 

3. Produkty w sklepie można umieszczać w koszyku bez rejestracji  - koszyk służy jako tymczasowa przechowalnia produktów. Rejestracja dostępna jest dla klientów, którzy planują ponwone zakupy na www.kalendarze-reklamowe.pl

4. Do realizacji / złożenia zamówienia konieczne jest wypełnienie formularza znajdującego się na stronie sklepu.

5. Wypełnienie formularza jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz 883), która gwarantuje prawo do wglądu do własnych danych, ich poprawiania oraz usunięcia. 

6. Podanie w formularzu rejestrowym adresu e-mail jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie korespondencji handlowej droga elektroniczną. 

7. Na towary znajdujące się w ofercie sklepu internetowego SPRZEDAWCA nie udziela się gwarancji jakości (art.577 kc), chyba że zostało to wyraźnie podane przy opisie produktu.

 

§ 2 
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 


1.
 Zamówienia są przyjmowane od klientów poprzez:

 • złożenie zamówienia na stronie sklepu internetowego www.kalendarze-reklamowe.pl
 • przesłanie zamówienia poprzez wypełnienie formularza znajdującego się w zakładce kontakt
 • kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta, który jest do Państwa dyspozycji w dni robocze w godzinach od 8:00-16:00 pod numerem telefonu 574 987 112.

Dane niezbędne do zamówienia to:

 • Nazwa firmy 
 • Imię i Nazwisko
 • Adres (do faktury oraz do wysyłki)
 • NIP (w przypadku firm)
 • Telefon
 • Adres email
 • Symbol produktu + liczba sztuk

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w piątek po godz. 12.00 oraz w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym. 

3. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku wyłączając święta. 

4. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną.

5. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po zaksięgowaniu na koncie bankowym wpłaty 100% wartości zamówienia, chyba że zostały ustalone indywidualne warunki handlowe.

6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub częściowo realizację złożonego zamówienia, SPRZEDAWCA skontaktuje się z KLIENTEM w celu ustalenia dalszych szczegółów dotyczących realizacji zamówienia. 

7. Klient może dokonać zmiany w zamówieniu, które zostało potwierdzone, anulować je - telefonicznie lub drogą elektroniczną, dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta pod numerem infolinii 574 987 112 lub wysyłając wiadomość na adres: biuro@mediadesign.pl

8. Jeżeli wystąpiły jakiekolwiek problemy z dokonaniem zamówienia online w naszym sklepie skontaktuj się z nami: e-mail: biuro@mediadesign.pl lub pod nr. tel: 574 987 112

9. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku gdy podane dane rejestracyjne są niepoprawne, błędne, lub gdy nie ma kontaktu z klientem.

10. Ceny produktów wyświetlane na sklepie www.kalendarze-reklamowe.pl nie zawierają kosztów znakowania.

11. Na zakupiony towar SPRZEDAWCA wystawia faktury VAT.

12. Po złożeniu zamówienia przez stronę do wartości zakupowej zostaną doliczone koszty transportu oraz koszty usługi znakowania, jeżeli takowa została zamówiona przez klienta. 

13. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia do 3 dni roboczych od daty jego złożenia.


§ 3 
WYSYŁKA


1. Zamówione produkty dostarczane są do KLIENTA przez firmę kurierską DHL lub UPS. Nie istnieje możliwość wysyłki Pocztą Polską.

2. Wysyłka towarów następuje po otrzymaniu środków pieniężnych na konto bankowe:

ALIOR BANK 18 2490 0005 0000 4530 9444 2741 w wysokości 100% zamówienia. 

3. Czas realizacji zamówienia liczy się od chwili wpłynięcia środków pieniężnych na konto bankowe i wynosi od 7 do 10 dni roboczych.

4. W przypadku nagłego wzrostu zamówień lub innych okoliczności uniemożliwiających szybką realizację zamówienia, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć o kolejne 14 dni. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe z późniejszej realizacji zamówienia. KLIENT będzie poinformowany o takiej sytuacji telefonicznie lub e-mail. 

5. Istnieje możliwość wysyłki towaru inną firmą spedycyjną wskazaną przez KLIENTA.

6. Koszt przesyłki określany jest indywidualnie dla każdego zamówienia w zależności od jego wagi oraz gabarytów i doliczany jest do wystawianej faktury VAT. 


§ 4 
PŁATNOŚCI 


1. W przypadku przesyłek kurierskich firmami DHL i UPS, faktura VAT wysyłana jest w formie papierowej łącznie z zamówieniem. Faktury umieszczane są pod listami przewozowymi na jednej z paczek.

2. Płatności należy dokonywać na wskazane na fakturze VAT lub fakturze PRO-FORMA konto bankowe.

3. Na wyraźne życzenie KLIENT może otrzymać fakturę PRO-FORMA, na podstawie której może dokonać przedpłaty. W przeciwnym wypadku płatności dokonywane są na podstawie wygenerowanego przez sklep numeru zamówienia. 

4. Koszty transportu pokrywane są:

 • przez Klienta
 • przez www.kalendarze-reklamowe.pl - jeżeli zostało to ustalone w trakcie negocjacji z klientem

5. Wszelkie dodatkowe koszty transportu powstałe z tytułu np. braku odbiorcy w trakcie dostarczenia przesyłki - ponosi KLIENT. 


 

§ 5 
ZWROTY i REKLAMACJE 


1. Zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone w przypadku umów zawieranych pomiędzy SPRZEDAWCA i przedsiębiorcami, chyba że przy produkcie napisano inaczej. 

2. KLIENT może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas gdy towar nie nosi znamion użytkowania i jest w oryginalnym opakowaniu. Towary uszkodzone nie posiadające oryginalnych opakowań nie podlegają reklamacji.

3. Produkty poddane usłudze znakowania nie podlegają zwrotowi. Zgodnie z Art. 38. pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

4. Klient ponosi wszelkie koszty związane z transportem reklamowanego lub zwracanego towaru. Zwrot dotyczy tylko i wyłącznie produktów nieoznakowanych. 

5. Z zamówienia można zrezygnować tylko i wyłącznie do momentu gdy SPRZEDAWCA nie podjął działań związanych z zamówieniem produktów oraz ich znakowaniem.

6. W przypadku rezygnacji z zamówienia z usługą znakowania po upływie 7 dni od daty wpłynięcia zamówienia klient zobowiązuje się do zapłaty pełnej kwoty za realizowane zamówienie oraz wszelkie dodatkowe koszty, jakie SPRZEDAWCA poniósł w trakcie realizacji.  

7. W przypadku wykrycia uszkodzenia otrzymanego towaru, KLIENT zobowiązany jest do spisania protokołu szkody w obecności kuriera dostarczającego. Spisanie protokołu szkody powinno nastąpić w dniu odebrania wadliwej przesyłki.  

8. Reklamacje uszkodzonego towaru nie będą rozpatrywane w przypadku, gdy KLIENT nie dostarczy kserokopii protokołu szkody.

9. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest odesłanie towaru na własny koszt lub dostarczenie go osobiście do siedziby firmy. Do zgłoszenia reklamacyjnego wymagane jest dostarczenie przez KLIENTA dowodu zakupu towaru, nr zamówienia oraz opisu zaistniałej szkody.

10. Reklamacje towaru należy składać pod adresem biuro@mediadesign.pl przesyłając skan faktury zakupowej.

11. Reklamacje ropatrywane są w terminie do 14 dni roboczych


§ 6
PROMOCJE i RABATY

1. Obowiązujące promocje widoczne są na stronie głównej sklepu oraz w zakładce promocje.

2. Oferty promocyjne oraz informacje o nowościach przesyłane są do klientów, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie oraz otrzymywanie korespondencji marketingowej.

3. Rabaty przydzielane są stałym klientom oraz przy zakupach ilościowych i wartościowych. Rabaty są ustalane indywidualnie.

4. Rabaty nie dotyczą produktów promocyjnych lub tych, których cena została już obniżona.

5. Dla agencji reklamowych oferujemy indywidualnie przydzielone progi rabatowe.


§ 7
POLITYKA CENOWA I PRODUKTY

1. Wszystkie ceny podawane w sklepie są cenami netto i nie zawierają 23% podatku VAT.

2. Wszystkie zamówienia nietypowe wyceniane są indywidualnie.

3. SPRZEDAWCA dołożył wszelkich starań, aby opisu produktów była rzetelne i zrozumiałe dla KLIENTA. W przypadku dostrzeżenia błędów prosimy o zgłaszanie ich obsłudze sklepu.

4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w opisach dostarczonych przez dostawców zewnętrznych.

 

§ 8
INFORMACJE KOŃCOWE

 

1. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od ich rzeczywistego wyglądu.

2. Prezentowane na stronie www.kalendarze-reklamowe.pl produkty zostały umieszczone do celów informacyjnych.

3. Oferta prezentowana na stronie www.kalendarze-reklamowe.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

4. W sprawach nie uregulowanych powyżej stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

5. Uwaga! SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za błędne zamówienia ze strony KLIENTA, jak również za ewentualne błędy i przekłamania kolorystyczne wynikające ze względów technicznych.

6. Krzystanie ze sklepu www.kalendarze-reklamowe.pl oznacza akceptację powyższego regulamniu. 

 

2022 © Kalendarze reklamowe. Wszelkie prawa zastrzeżone.